wtorek, 26 września 2017

Warheim - Grasanci Chaosu #5 + zdjęcia całej piątki

Ostatni z grasantów - Sokolnik. A właściwie nie tyle sokolnik, co sępownik:D Paskudny brodacz z olbrzymią monobrwią i ciężkim obrzękiem. W związku z tym, że paczka "standardowych" wojaków kończy się na nim - dodaję kilka zdjęć grupowych.

The last of marauders - Falconer. Well, maybe the name Vulturer would fir him better:D Ugly bearded guy with heavy monobrow and severe edema. The "standard" warriors pack is complete, so I'm adding some group pictures.
poniedziałek, 25 września 2017

Warheim - Grasanci Chaosu #3-4

Kończy mi się miesiąc, a chciałbym się zmieścić ze wszystkim, więc w tym tygodniu zamiast dwóch postów, wtorkowego i piątkowego, będą cztery - w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek:) Tydzień na bogato zaczynam od dwóch kolejnych grasantów - Upadłego Kapłana i Tarczownika.

The month is at its end and there are some things I'd like to publish in September, so this week, instead of two posts, there will be four - on Monday, Tuesday, Thursday and Friday:) I'm starting the week with another two marauders - the Fallen Warpiest and the Shieldbearer.
piątek, 22 września 2017

Warheim - dokończenie Piesków Chaosu

Krótko. Pierwsze trzy pieski chaosu już pokazałem, pozostają jeszcze dwa. No to te dwa przedstawiam dzisiaj. Dodatkowo - zdjęcia całej piątki:)

Shortly - I've already presented first three chaos hounds and there are two more left. And I'd like to show these two today. Additionally - pics of whole five-dog squad:)
 

wtorek, 19 września 2017

Warheim - Grasanci Chaosu #1-2

Moim zdaniem, chociaż czterech bohaterów do mojej warheimskiej drużyny wyszło mi całkiem całkiem, to jednak w stronnikach tkwi wizualna siła tej paczki. Kolejna grupa to sama istota grasantów, czyli grasanci we własnych osobach:) Poskładałem swoich wojaków z elementów marauderów, resztek wojaków zarazy z "Avatars of War"/"Warthrone" i różnych innych drobnych elementów. W sumie szykuję ich pięciu (szósty będzie chorąży, ale jego, jako zwieńczenie bandy zostawiam na sam koniec). Ze stosowania zasady WYSISWYG w przypadku grasantów zrezygnowałem na rzecz urozmaicenia i nadania indywidualności każdemu jednemu ludkowi.
Dzisiaj pierwsza, ciężkozbrojna dwójka - Młotkowy i Gladiator.

I am quite content with how the heroes for my Warheim warband came out, I believe, however, that the henchmen make the best part of it, visually at least. The next group is the essence of Chaos Marauders - the Chaos Marauders themselves:) I put my warriors together using some parts from GW marauders, the leftovers from my "Avatars of War"/"Warthrone" warriors of pestilence set and some other various elements. I'm planning building five of them in total. The sixth will be the standard bearer but I'm leaving him for the very end. I've resigned of keeping the group in accordance with the WYSIWYG rule - I went for variety and giving each of the models some individual touch.
Today - the first two, both armed with great weapons. The Hammerer and the Gladiator.


piątek, 15 września 2017

Warheim - dokończenie Chaośniczych Wyrzutków

Skończyłem trzeciego wesołego wyrzutka. Do panów Pomarańczowego i Purpurowego dołącza Zielony. Drużyna zaczyna nabierać jakichś kształtów:)

I've finished the third of the forsaken. Mr. Orange and Mr. Purple are joined by Mr. Green. And the warband is slowly starting to look like a warband :)